המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

אירוע פתיחת מועדון חלל ע"ש אל"מ אילן רמון - וירטואלי

חידון וירטואלי - מועדון החללאירוע הפתיחה השנתי של פתיחת מועדון חלל, התקיים ביום חמישי, 3.12.09. 

השנה עלה מספר בתי הספר המשתתפים במועדון החלל מ-11 ל-26. בעקבות התרחבות זו נערך האירוע כפעילות מתוקשבת (וירטואלית).  

האירוע נפתח בדברי ברכה של מנכ"ל המרכז הישראלי למצוינות בחינוך - ניר הכהן, שברך על התרחבות המועדון ועל פריסת בתי-הספר החברים בו מטבריה שבצפון ועד לבאר שבע שבדרום. 

דר' אילן מנוליס, אסטרונום ולשעבר מנהל מצפה הכוכבים בטכנודע נשא הרצאה מרתקת בנושא "רפואה בחלל".  

את האירוע הנחה שייקה שפריר, מנהל היוזמות החינוכיות ומנהל מועדון החלל.  

במהלך האירוע הוקרנו חידות בנושא חלל ואסטרונומיה, תלמידים שישלחו תשובותיהם למרכז השתתפו בהגרלה נושאת פרסים. 

עוד על המועדון באתר