המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

תקנון תחרות חקר החלל ואסטרונומיה תשע"ו

תקנון תחרות חקר החלל ואסטרונומיה תשע"ו  תקנון תחרות חקר החלל ואסטרונומיה תשע"ו