המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

הזמנה להשתתף בתחרות חקר החלל ואסטרונומיה

הזמנה להשתתף בתחרות חקר החלל ואסטרונומיה   הזמנה להשתתף בתחרות חקר החלל ואסטרונומיה