המרכז הישראלי למצוינות בחינוך
פורום התחרות הארצית לחקר החלל והאסטרונומיה