המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

לוח זמנים לתחרות חקר החלל והאסטרונומיה שנה"ל תשע"ו

 

מועד

שעות

שלב

מס' בתי"ס

מהות השלב

נושאים

 

כ"א בכסלו תשע"ו

3.12.15

כ"ד כסלו תשע"ו

6.12.15

כל בית ספר ישתתף במועד אחד שנקבע עבורו מראש

14:30-13:30

אירוע הפתיחה של התחרות

205

אירוע פתיחה חגיגי אשר יועבר באופן מקוון ובשידור ישיר לכלל בתי הספר.

 

הדרכה כללית אודותהתחרות

ט' עד י' בטבת תשע"ו

21-22.12.15

כל בית ספר ישתתף במועד אחד שנקבע עבורו מראש

16:00-13:00

שלב א': שאלון מקוון א- סינכרוני

205

שאלון מקוון אשר יתבצע בבתי הספר באופן עצמאי.

השאלון יכלול שאלות רב-ברירה ושאלות פתוחות.

 

מערכת השמש, גשושיות ומשימות בחלל

 

ז'בשבט תשע"ו 17.1.16

ט' בשבט תשע"ו 19.1.16

י"א בשבט תשע"ו 21.1.16

כל בית ספר ישתתף במועד אחד שנקבע עבורו מראש

15:00-14:00

או

16:30-15:30

הכנת מורים לשלב ב': חידון מקוון אינטראקטיבי

50

פעילות זו מיועדת רק למורים. תכלול הכרת התוכנה, בדיקת מערכות והדרכה כללית לקראת השלב האינטראקטיבי

 

במהלך שבוע החלל

כ"א עד כ"ה בשבט תשע"ו

31.1-4.2.16

כל בית ספר ישתתף במועד אחד שנקבע עבורו מראש

15:00-13:30

או

17:15-15:45

שלב ב': חידון מקוון אינטראקטיבי

50

חידון הכולל שאלות מהירות, שאלות מורכבות והתנסויות המפעילות את כלל הקבוצה. התלמידים יקבלו מראש הפניות לחומרי רקע ומשימת הכנה שעליה ייבחנו במהלך השלב הזה.

 

חקר כוכבי הלכת והירחים

 

ט"ו באדר א' תשע"ו

24.2.16

עד השעה 13:00

שלב ג': בניית דגם

25

בניית דגם. פרטים נוספים יימסרו לעולים לשלב זה.

פני השטח של כוכבי הלכת

 

י' באדר ב' תשע"ו

20.3.16

16:00-10:00

אירוע הגמר

10

אירוע אשר יתקיים במתחם המרכז הישראלי למצוינות בחינוך בירושלים, ויכלול משימות ואתגרים קבוצתיים והצגת הדגמים שנבנו בשלב הקודם.

בקיאות בנושאים הנ"ל, ושילוב ידע מעולם חקר החלל.

 

לוח  זמנים - תחרות החלל תשע"ו  לוח זמנים - תחרות החלל תשע"ו