המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

רשימת בתי הספר שעלו לשלב ב בתחרות חקר החלל והאסטרונומיה

רשימת בתי הספר שעלו לשלב ב בתחרות חקר החלל והאסטרונומיה  רשימת בתי הספר שעלו לשלב ב בתחרות חקר החלל והאסטרונומיה
תחרות חלק החלל והאסטרונומיה-שלב ב - משימות הכנה - עברית  תחרות חלק החלל והאסטרונומיה-שלב ב - משימות הכנה - עברית
תחרות חלק החלל והאסטרונומיה-שלב ב - משימות הכנה - ערבית  תחרות חלק החלל והאסטרונומיה-שלב ב - משימות הכנה - ערבית