המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

אירוע פתיחה של תחרות חקר החלל והאסטרונומיה

הזמנה לאירוע פתיחה של תחרות חקר החלל והאסטרונומיה - שיבוץ לתאריך 3.12.2015  הזמנה לאירוע פתיחה של תחרות חקר החלל והאסטרונומיה - שיבוץ לתאריך 3.12.2015
הזמנה לאירוע הפתיחה של התחרות חקר החלל והאסטרונומיה שיבוץ לתאריך 6.12.2015  הזמנה לאירוע הפתיחה של התחרות חקר החלל והאסטרונומיה שיבוץ לתאריך 6.12.2015
הנחיות כניסה לכיתה הוירטואלית בזמן הפעילות   הנחיות כניסה לכיתה הוירטואלית בזמן הפעילות
שמות משתמש לאירוע הפתיחה של תחרות חקר החלל והאסטרונומיה   שמות משתמש לאירוע הפתיחה של תחרות חקר החלל והאסטרונומיה