המרכז הישראלי למצוינות בחינוך
פורום תחרות חקר החלל והאסטרונומיה השלישית, שנה"ל תשע"ז