המרכז הישראלי למצוינות בחינוך
להורדת לוח זמנים לתחרות חקר החלל והאסטרונומיה השלישית שנה"ל תשע"ז לחץ/י כאן