המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

לשאלות ולבירורים בנוגע לתחרות חקר החלל והאסטרונומיה ניתן לפנות לימית שמני:

מס' טלפון02-6755031

דוא"ל: yamit@excellence.org.il