המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

 לצפייה בתקנון תחרות "חקר החלל והאסטרונומיה השלישית" לתלמידי בתי הספר היסודיים, שנה"ל תשע"ז לחץ / י כאן