המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

קבצים

תחרות חקר החלל - שלב א - הנחיות ומשימת הכנה בעברית    תחרות חקר החלל - שלב א - הנחיות ומשימת הכנה בעברית
תחרות חקר החלל - שלב א - הנחיות ומשימת הכנה בערבית  תחרות חקר החלל - שלב א - הנחיות ומשימת הכנה בערבית