המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

חומרים של שלב ב'

תחרות חקר החלל והאסטרונומיה  משימות הכנה לקראת שלב ב-עברית  תחרות חקר החלל והאסטרונומיה משימות הכנה לקראת שלב ב-עברית
תחרות חלק חלל-שלב ב - משימת הכנה בערבית  תחרות חלק חלל-שלב ב - משימת הכנה בערבית