המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

חומרי לימוד מתמטיקה יסודי

חומרי לימוד מדעים יסודי

חומרי לימוד מתמטיקה חט"ב

חומרי לימוד מדעים חט"ב

עבודת סיכום- השתלמות מדעים ניסויים מצוינות 2000 תשעז

עבודת סיכום- השתלמות חשיבה מתמטית מצוינות 2000 תשעז

רשימה בביליוגרפית תשעז