המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

הגעתם לשאלון שלב א' 

 

 

פתרון לשאלון שלב א' של תחרות חקר החלל והאסטרונומיה ה-III