המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

פעילות וירטואלית - הרשמה - שנת הלימודים תשע"ז

תחום שכבת גיל 

מפגשי מורים

יום

שעות

מפגשי תלמידים

יום

שעות 

מתמטיקה

ח 

7.11.2016

ב

13:30-15:00

5.12.2016

ב

12:00-14:00

מדעים

ד-ה

8.11.2016

ג

קבוצה ראשונה 10:30-12:00 קבוצה שניה 13:30-15:00

13.12.2016

ג

11:00-13:00

14.12.2016

ד

11:00-13:00

15.12.2016

ה

11:00-13:00

מדעים

ז

10.11.2016

ה

13:30-15:00

8.12.2015

ה

12:00-14:00

מתמטיקה

ה-ו

15.11.2016

ג

קבוצה ראשונה 10:15-11:00 קבוצה שנייה 13:30-14:30

19.12.2016

ב

11:00-13:00

20.12.2016

ג

11:00-13:00

21.12.2016

ד

11:00-13:00

מתמטיקה

ז

16.1.2017

ב

13:30-15:00

14.2.2017

ג

12:00-14:00

מדעים

ה-ו

9.2.2017

ה

קבוצה ראשונה 10:30-12:00 קבוצה שניה 13:30-15:00

27.2.2017

ב

11:00-13:00

28.2.2017

ג

11:00-13:00

1.3.2017

ד

11:00-13:00

מדעים

ח-ט 

14.3.2017

ג

13:30-15:00

28.3.2016

ג

12:00-14:00

מתמטיקה

ד-ה

8.5.2017

ב

קבוצה ראשונה 10:30-12:00 קבוצה שניה 13:30-15:00

6.6.2017

ג

11:00-13:00

7.6.2017

ד

11:00-13:00

8.6.2017

ה 11:00-13:00