המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

 מתמטיקה יסודי מזרח ירושלים Elementary math

מתמטיקה חט"ב מזרח ירושלים Junior High math

 

מדעים יסודי מזרח ירושלים Elementary science

 

מדעים חט"ב מזרח ירושלים Junior High science