המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

מפת פריסה "מצוינות 2000"

תכנית מצוינות 2000 פועלת בשנת הלימודים תשע"ד ב- 250 בתי ספר בישראל בכל מגזרי החינוך, כולל: ממלכתי, ממלכתי-דתי, תורני, דרוזי וערבי. כמו כן התכנית פועלת ב-27 בתי ספר בסינגפור וב- 132 בתי ספר במספר מדינות בארה"ב הן בחינוך היהודי והן בחינוך הציבורי הכללי. 

בסך הכל משתתפים השנה בתכנית 12,381 תלמידים אשר מונחים על ידי 980 מורים בארץ ובחו"ל. 

הצטרפות בתי ספר נוספים לתכנית, כפופה לאישור ועדת ההיגוי המשותפת למשרד החינוך – המינהל הפדגוגי והמרכז הישראלי למצוינות בחינוך.

 לרשימת בתי הספר המשתתפים בתכנית "מצוינות 2000" בישראל בשנת הלימודים תשע"ד