המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

פעילות בינלאומית

המרכז הישראלי למצוינות בחינוך פועל לטיפוח המצוינות בחינוך במדינות שונות בעולם. תכנית "מצוינות 2000   "פועלת בבתי ספר רבים בארה"ב, בסינגפור,בהודו ובאתרים נוספים בעולם. המרכז הישראלי למצוינות בחינוך פיתח תוכניות לימודיות ייחודיות המותאמות במיוחד למאפייני החינוך במדינות השונות. המרכז מקיים מערך השתלמויות למורים ולמנחי התוכנית מחו"ל. השתלמויות אלה מתקיימות בישראל ובמדינות היעד. פעילויות המרכז בחו"ל באות לתת מענה לצורך הגובה ביצירת תשתיות חינוכיות הולמות לתלמידים מצוינים בתוך בתי הספר.

 • פיתוח תוכניות לימודים במדעים ובחשיבה מתמטית באנגלית
 • קיום סמינרים מותאמים למנחי ומורי התוכנית מחו"ל – בישראל ובחו"ל
 • פעילות מתוקשבת בין-לאומית לתלמידים
 • הכשרת מורים מתוקשבת מישראל לחו"ל
 • אירוח משלחות מקצועיות מחו"ל
 • ליווי וייעוץ מקצועי למפעילי התוכנית בחו"ל

ארצות הבריתהיום פועלת תוכנית "מצוינות 2000" בכ-130 בתי ספר בארה"ב.

תלמידי התוכנית באיווה מקבלים את פני הגב' רונית תירוש - לשעבר מנכ

תכנית מצוינות 2000 בארצות הברית כוללת:

 •  יותר מ-40 ספרי לימוד מתורגמים לאנגלית
 •  סמינר שנתי בארץ למורים חדשים בתכנית
 •  סמינר שנתי בניו יורק לכל מורי התכנית
 • השתתפות בפעילות וירטואלית למורים ותלמידים במתמטיקה ובמדעים
 •  השתתפות בפרויקט גילדור להמצאה מדעית

סינגפור - על פי בקשת משרד החינוך הסינגפורי, מפעיל המרכז הישראלי למצוינות בחינוך את תכנית "מצוינות 2000" לתלמידים מצטיינים בסינגפור. 
התכנית פועלת  ב-30 בתי ספר יסודיים בסינגפור בכיתות ד'-ו', ולומדים בה כ-1600 תלמידים. מורים סינגפורים במהלך סמינר הכשרה שנערך בסינגפור במאי 2009

תוכנית לימודים ייחודית נכתבה על ידי סגל המכון למצוינות בהוראה של המרכז והיא כוללת התאמות דידקטיות שונות בהתאם לתרבות ולרמה הסינגפורית.

תכנית מצוינות 2000 בסינגפור כוללת:

 •    השתלמויות מורים
 •  הכשרת מנחים מקומיים על ידי סמינרים בסינגפור ובאמצעות פעילות ודיאו
 • פעילות ורטואלית למורים ותלמידים

 המרכז הישראלי מפעיל תכניות חינוכיות ושיתופי פעולה עם מספר מדינות אחרות מסביב לעולם וממשיך לחפש הזדמנויות להרחיב את הפעילות והשפעה בין לאומית

מדינות המשתתפות בתכנית "מצוינות 2000" בארצות הברית