המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

תכנית הלימודים

היחידה לפיתוח והדרכה במכון למצוינות בהוראה מופקדת על יצירת תחום התוכן והמתודיקה הייחודיים לתלמידים מצוינים. היחידה מתמחה בעיקר בתחומי המדעים הניסויים, החשיבה המתמטית והטכנולוגיה והפכה במשך השנים לגורם החינוכי המוביל והמרכזי בארץ לפיתוח תכניות לימודים לתלמידים מצוינים בתחומים אלה.

תכניות הלימודים אשר פותחו על-ידי היחידה עד כה מתמקדות בתחומי המדעים הניסויים, החשיבה המתמטית, הטכנולוגיה ונושאים פדגוגיים כלליים. למעלה מ-40 יחידות לימוד בעברית, עשרות רבות של מאמרים ופעילויות מדעיות ומתמטיות וכן חומרי למידה למועדונים הנושאיים, פותחו עד כה על-ידי סגל היחידה, עבור מסלולי הפעילות השונים הפועלים במסגרת תכנית "מצוינות 2000" (לגילאי יסודי וחט"ב).

יחידת הפיתוח וההדרכה אחראית גם על התכנים וההדרכה במסגרת תכנית "מצוינות 2000" בחו"ל. לצורך כך, מותאמות יחידות לימוד להעברה עבור קהל היעד המתאים: התאמה תרבותית, התאמה לתכניות הלימוד הקיימות וכמובן תרגום. כמו כן, מועברות השתלמויות, הן בארץ והן בחו"ל. בין מועדי ההשתלמויות ניתנת תמיכה בערוצים שונים, בינהם השתלמויות וידאו. 

לתכניות הלימודים בחשיבה מתמטית

לתכניות הלימודים במדעים ניסויים

פעילויות נוספות בהן עוסקת היחידה:

  • פעילויות וירטואליות מגוונות, למורים ולתלמידים: חידונים (חלקם בינלאומיים), הכשרות, פעילויות העשרה ומפגשי וידאו.
  • כתיבה והפצה של חומרי העשרה ופעילויות שונות כדוגמת מעטפות "מצוינות בקשר ישיר"
  • פיתוח סדנאות והדרכה במסגרת מחנות קיץ מדעיים

תמיכה מקצועית, בפן התכני ובפן הדידקטי, ניתנת לכלל המורים והמנחים בתכנית במהלך השנה, על-ידי אנשי הפיתוח וההדרכה, הן בצורה אישית והן בערוצים מתוקשבים וירטואליים.