המרכז הישראלי למצוינות בחינוך
"תיקון ליל שבועות" בתיכון הישראלי למדעים ולאמנויות