המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

תכניות ייחודיות למצוינים

מצוינות 2000
תכנית העשרה ייחודית בתחומי החשיבה המדעית / החשיבה המתמטית

תיאור:
תכנית לפיתוח יכולות של למידה עצמאית, אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה והישגים לימודיים.
התכנית מועברת על-ידי המורים הרגילים, לאחר שקיבלו הכשרה מתאימה וצוידו בחומרי למידה.
תכנית שנתית של שיעורים שבועיים; מיועד לשכבות הגיל ה'-ט'.
תחומי פעילות - חשיבה מדעית ו/או חשיבה מתמטית.
הכשרת רכזים:
רכזי מצוינות 2000 ותיקים מוכשרים למלא את תפקידם בהקשר רחב של פיתוח מצוינות בית-ספרית וטיפוח וניהול תכנית מצוינות 2000 בבית-הספר.

קהל היעד:

  • משרד-החינוך
  • ישובים
  • רשתות חינוכיות
  • בתי-ספר

פרויקטים מיוחדים

פעילויות קיץ

מוסיקה

פעילויות מתוקשבות