המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

מוסיקה

קומפוזיציה

תיאור:

תכנית המיועדת למצטיינים במוסיקה, המעוניינים להתפתח בתחום ייחודי, אשר אינו שכיח בקונסרבטוריון