המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

סדנאות מנהלים

רציונל:

מנהל בית הספר הינו דמות מפתח בקידום ובפיתוח המערכת החינוכית ובמידה רבה קובע את דמותו ,איכותו וצביונו של בית הספר.

תפקיד מנהל בית ספר בימינו הוא תפקיד מורכב. מערכת ציפיות ותביעות, לעיתים סותרות, מופנות אל המנהל מצד גורמי פנים וגורמי חוץ שונים כגון: מורים, תלמידים, רשויות מקומיות, מפקחים של משרד החינוך, הורים, אנשי ציבור ותקשורת. כך, פעמים רבות, הופך המנהל ממוביל למגיב ומתמרן במערכת החינוכית.

המרכז הישראלי למצוינות בחינוך מציע למנהלים, דרך להוביל בה את מוריו ועובדיו לקראת הפיכתו של בית ספר למצוין. אנו מציעים למנהלי בתי הספר לבחור את המצוינות כדרך חיים ולאמץ את השאיפה לשיפור מתמיד כאמצעי למיצוב בית ספרם כארגון מוביל בחינוך. 

מצוינות כתפיסת עולם הולכת ותופסת את מקומה כעמוד השדרה של ארגונים רבים ושונים. ארגון שאינו מצוין לא יוכל להתקיים ולשרוד בסביבה משתנה הדורשת התחדשות, איכות ומשמעות.

הסדנה מציעה למנהל כלי מקצועי לבירור ערכי ומעמיק של עמדותיו ולגיבוש דרכו כמנהיג חינוכי וכמנהל ארגון מצוין. הסדנה תתמקד בחשיבותם של ערכים ותפיסות עולם חינוכיות לעיצוב ה"אני מאמין" של המנהל ושל הארגון אותו הוא מוביל. במהלך הסדנה יבחן המנהל את הערכים והעקרונות המניעים אותו, ויעצב בסיוע מנחי הסדנה זהות מקצועית ותפיסת תפקיד של מנהיג חינוכי השואף למצוינות.

מטרות הסדנה:

 1. עיצוב זהות מקצועית ותפיסת תפקיד המנהל כמנהיג חינוכי המוביל את בית ספרו למצוינות.
 2. מתן כלים בידי המנהל להעצמת מוריו ועובדיו.
 3. הובלת "סדנת חדר מורים" על ידי מנהל בית הספר.
 4. בניית נבחרת "מנהלים למצוינות" מיסודו של המרכז הישראלי למצוינות בחינוך.

מבנה הסדנה:

הסדנה כוללת 4 מפגשים בהיקף של 12 שעות אקדמאיות.   

תכנית הסדנה:

חלק מתכני הסדנה יהיו חופפים לתכנים המוצעים ב"סדנת חדר המורים" כך שהמנהל יוכל להוביל בבית ספרו את הסדנה, בהנחיית המרכז הישראלי למצוינות בחינוך.

העבודה בסדנה תבוסס על רב שיח משתף ומכבד בהשתתפות פעילה של המנהלים, תוך מתן מקום משמעותי לחוויות והתנסויות המנהלים בשטח.

הסדנה תכוון את משתתפיה להצבת מטרות ויעדים ברוח תפישת העולם של המצוינות, עבור בתי הספר אותם הם מובילים.

נושאי המפגשים:

 1. בירור מושגים: מהי מצוינות, מהי מצוינות בחינוך.
 2. דמות הבוגר המצוין של  בית הספר.
 3. דמות המורה - מנהיגות מעצבת.
 4. התפיסה הפיגמליונית בחינוך: המנהל כמנהיג מעצב וכמחנך פיגמליוני למוריו.

 

תפוקות:

 1. כל מנהל המשתתף בסדנה יוביל "סדנת חדר מורים" בבית ספרו בהנחיית המרכז הישראלי למצוינות בחינוך.
 2. קבוצת המנהלים תוסיף להיפגש לאחר סדנת המנהלים לצורך ליווי הסדנאות בבתי הספר, ולהמשך דיון ושיח משותפים, בהנחיית המרכז הישראלי למצוינות בחינוך, במטרה לקדם את תפישת המצוינות בחינוך בבתי הספר אותם הם מנהלים ובמערכת החינוך בכלל.

סדנת מצוינות

תיאור:

פיתוח שיח מערכתי בתחום המצוינות והמנהיגות המעצבת.

ארבע מפגשים בני ארבע שעות אקדמיות.

קהל היעד:

 • מנהלים בישוב
 • מנהלים ברשת חינוכית

להדפסת החומרים לחצו כאן

____________________________________________________________________

סיור מקצועי למנהלי בתי ספר

תיאור:

מתאים בפרט כהכנה לקראת העברת סדנה לטיפוח מצוינות בית-ספרית.

קהל היעד:

מחלקות חינוך