המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

סדנאות חדרי מורים

סדנה לחיזוק ולטיפוח מצוינות בית ספרית 

מיפוי מושגים 

למידה מהצלחות 

מאוסף לקבוצה ולנבחרת

מצוינות בית ספרית - העצמת הסגל החינוכי 

המרכז הישראלי למצוינות בחינוך מוביל מהלך חינוכי, שנועד לקדם ולטפח תרבות של מצוינות בית-ספרית. מהלך זה בא מתוך רצון ליצור תשתית חינוכית המעצימה את סגל המורים בבית-הספר ומאפשרת להם יישום תרבות של מצוינות בכל תחומי העשייה הבית-ספרית.

 

התפיסה של המרכז הישראלי למצוינות בחינוך רואה את בית-הספר כמערכת אנושית בעלת יכולת תכנון, חשיבה, ועשייה. ישות בעלת יכולת למידה, העשויה להוביל לשינוי, לשיפור ולהתפתחות. מתוך כך, גובשה התכנית, שהינה סדנאית, מודולארית ומועברת על-ידי צוות מיומן מטעם המרכז הישראלי למצוינות בחינוך.

 

מטרתה של סדרת המפגשים הינה להעמיק את ההבנה ולבנות את התשתית להובלת המהלך היישומי להטמעת תרבות המצוינות בבית-הספר.

קהל היעד של התכנית הינו מנהלים ומורים, הרואים במצוינות יעד ושליחות, אנשי חינוך המעוניינים להוביל תהליך של הטמעת תרבות מצוינות בבית-ספרם.

 

נקודת המוצא בתהליך הלמידה הינה הגישה ההבניתית לידע. על-פי גישה זו, ידע חדש נרכש, מאומץ ומתגבש כאשר הוא נובע מעניין אישי של הלומד, מניסיונו ומהתנסויותיו.

 

מבנה הסדנה:

הסדנה מונה שבעה מפגשים, במסגרתם תלובן ותגובש שפה של מצוינות כללית ובית-ספרית עם נגיעות מעשיות.

שלושה הדגשים בתהליך הלמידה:

 1. חשיפת צוות בית-הספר לתחום המצוינות הבית-ספרית, כפי שגובשה על-ידי המרכז הישראלי למצוינות בחינוך.
 2. הקניית ידע תיאורטי, בסיסי ורלוונטי, העוסק בתשתית המצוינות כפי שבאה לידי ביטוי במה שקורה בכיתות. דהיינו, באינטראקציות שבין מורים ולומדים, תוך שימת דגש על  דמות המורה המצוין, דמותו של הבוגר וכן מבנה השיעור המצוין.
 3. התנסות מלווה דיונים, אשר תסייע למורים להכיר ולהבין את תפיסת המצוינות על-פי המרכז הישראלי למצוינות בחינוך ולהבנות את העשייה הבית-ספרית בהתאם לצרכי בית-הספר, לאור רכיבי המצוינות הבית-ספרית.

 * הסדנא תהייה מלווה במעורבות פעילה של המורים; במסגרתה תשובצנה גם עבודות הכנה בין מפגש למפגש. העבודות תשלחנה לצוות המרכז הישראלי למצוינות בחינוך לפני קיום הסדנא.

  

תיאור המפגשים:

 במהלך המפגשים יושם דגש על  היבטי הלמידה הבאים

 • היבט קוגניטיבי-חשיבתי.
 • היבט חוויתי-רגשי – מעודד יצירת אקלים למידה המביא לידי ביטוי  פתיחות, חתירה לאמת, יכולת להתבונן בטעויות ללא מימד הגנתי מכחיש או דוחה.
 • היבט צוותי – יצירת קבוצת/ות עבודה בה/ן מתקיימים תהליכי תקשורת פתוחים ומשמעותיים תוך רצון ללמידה, לשם ביצוע השינוי בשלב מאוחר יותר.
 • היבט תרבותי – שימת דגש על ערכים גלויים או סמויים שהארגון רוצה לחרוט על דגלו.
 • היבט טכני-תהליכי – בניית המסגרת ההתנהגותית והמושגית התורמת להצלחת התהליך.

נושאי הלימוד:

 • מפגש ראשון - מצוינות כללית וחינוכית, מהי בשבילי? בירור מושגים ותיאום ציפיות. יצירת שפה משותפת בין כל המשתתפים בנושא רחב ומגוון זה. הצגת הגישות השונות למצוינות ופיתוח המושג במרחב האישי.
 • מפגש שני –  מנהיגות חינוכית - מנהיגות המעצבת. הסתכלות ייחודית על מושג המצוינות בראי תפיסת המנהיגות המעצבת.
 • מפגש שלישי – מודל  ההתנהגות הפיגמליונית - אינני מוותר לך ואינני מוותר עליך     " מטרת הנבואה איננה לחזות את העתיד אלא לשנותו" (ר.ק מרטון) נבואה המגשימה את עצמה מתפקדת ככלי המגביר הנעה ומשפר את העשייה האישית במציאות הבית ספרית.
 • מפגש  רביעי – מצוינות פדגוגית  ודמות הבוגר – המאפיינים היחודים של מצוינות ומאפייני הבוגר הרצוי של מערכת חינוך מצוינת.
 • מפגש חמישי –  דמות המורה, היבטים מתודולוגיים של שיעור מאתגר, ליבון דמות המורה כנגזר מההבנות שגובשו עד כה. היבטים קוגניטיביים ואפקטיביים של שיעור מעניין, מאתגר ומעורר מוטיבציה ללמידה.
 • מפגש שישי – סדנא מונחית לבניית מערכי שיעור על-פי המאפיינים שנלמדו במפגש החמישי.
 • מפגש שביעי –  מפגש סיכום, מכאן לאן? (מפגש ממושך יותר)

המפגש יתקיים במרכז הישראלי למצוינות בחינוך בירושלים ויכלול:

 1. סיור ומפגש עם סגל התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות בירושלים.
 2. למידת עמיתים – הדגמת שיעורים שנבנו על ידי צוותי המשתלמים.
 3. סיכום - יצירת ה"מעטפת" הכוללת של מצוינות בית-ספרית, תוך התייחסות לראייה עתידית של בית-הספר.

להדפסת החומרים לחצו כאן