המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

הלוח החכם - הכשרה פדגוגית

עם כניסת "הלוח החכם" וטכנולוגיות מתוקשבות מתקדמות לבתי הספר, המרכז הישראלי למצוינות בחינוך פיתח מודל חינוכי ייחודי היוצר אינטראקציה אפקטיבית בין שלושת המרכיבים היוצרים את "הכיתה החכמה": "הלוח החכם", "השיעור החכם" ו"המורה החכם". 

בעבודתנו בשטח, בקרב מאות בתי הספר, זיהינו כי אין זה מספיק לצייד את בתי הספר בטכנולוגיות מתקדמות כדוגמת הלוח החכם, ואין זה מספיק להכשיר את המורים לשימוש והכרה טכנית של כלים אלה. לצורך יצירת שימוש מושכל ושדרוג פדגוגי, יש לצייד את המורה במערך תכני של "שיעורים חכמים" אשר יהפכו את הכלי הטכנולוגי, מתוחכם ככל שיהיה, לכלי פדגוגי פורץ גבולות ודמיון. לצד מתן התשתיות, יש להכשיר את המורה לפתח בעצמו מערכי שיעור חכמים.  

כתוצאה מכך ועל פי בקשת המינהל למדע ולטכנולוגיה, פיתחנו קורסי הכשרה ייחודים למנחים ומורים, אשר מטרתם להטמיע את השימוש האפקטיבי בלוח החכם, תוך שימוש בתכנים הפדגוגיים בדיסציפלינות השונות. בשנת הלימודים הנוכחית אנו מקיימים ימי עיון והכשרות למורים ולמפקחי ומטמיעי התיקשוב. 

במקביל, אנו ממשיכים בפיתוח מואץ של תכנים במגוון רחב לדיסציפלינות השונות, כדי לאפשר רבים להצטרף לתהליך הכשרה זה.

 

                                           

 .