המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

השתלמויות מתמטיקה במסגרת "אופק חדש"

תיאור:
השתלמות למדריכים ולמורים למתמטיקה בבתי-ספר יסודיים, במסגרת הכשרות בפסגו"ת, העוסקת בבניית יחידות למיוד ויישומן, בניהול שיעור אפקטיבי ובפעילויות למצטיינים.