המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

מעטפות "מצוינות בקשר ישיר" חומרים כתובים

תיאור:

מבחר מאמרים מדעיים, פעילויות מדעיות, פעילויות מתמטיות וחידות. ניתן לשליחה / להפצה באופנים שונים