המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

תכנית למצוינים במסגרת תכנית "מיצוי ומצוינות"

המרכז הישראלי למצוינות בחינוך הוא אחד הגופים המורשים להפעיל תכנית זו. התכנית מספקת פרקי לימוד מגוונים, מפתחי חשיבה ומאתגרים, המכילים נושאי העמקה ונושאי העשרה. המורים המלמדים בתכנית עוברים השתלמויות המכינות אותם להוראת התכנית.

להרחבה נוספת