המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

ארגז כלים למנחה

נקודות למחשבה לפני ובמהלך הנחיית פרויקט גילדור

פרויקט גילדור הוא תהליך חינוכי שבמסגרתו עוברים התלמידים תהליך הכולל ניסוי וטעייה.

בתהליך פיתוח הפרויקט מעורבים היבטים קוגניטיביים לצד היבטים רִגשיים וחברתיים.

מחד גיסא, תכנון ובקרה היא משימה מורכבת באופייה ובעלת מרכיב של אי ודאות, ומאידך גיסא, המטרה בהנחיית הפרויקט היא לסיימו בזמן שנקבע ובהתאם לדרישות, תוך כדי תהליך משמעותי.

למה להנחות פרויקט? לחץ/י כאן

הבנת הפרויקט

איסוף ופיתוח וידע

 • היכן תימצא העזרה?- קח בחשבון את עמיתיך, מרכזים אקדמיים, מכוני מחקר, חברות, קרובי התלמידים

 • שקול אמצעי תוכן, מיומנויות והבנות

 • איזו רמה של מיומנויות והבנות ברצוננו להשיג? כיצד תופגן הבנה זו?

 • כיצד תפתח המיומנויות וההבנות הנדרשות? – ניתן להיעזר בקבצים המצורפים וכן בחוברת ההנחיה

 • קח בחשבון אמצעים בתוך בית הספר ומחוצה לו. פעל תוך שיתוף פעולה בתוך ביה"ס

ניהול התהליך

 • העזר בלוח העבודה השנתי

 • קח בחשבון את ההבדלים הקיימים בין יכולותיהם והקשיים של התלמידים המשתתפים

 • ערוך עם התלמידים ניתוח של הדרישות והבעיות שיש לפתור

 • חלק את המשימה לתת-משימות חוברת ההנחיה

 • חלק את קבוצת התלמידים לתת קבוצות על פי מספר המשימות

 • בנה עם התלמידים לוח-זמנים מחייב ראה חוברת ההנחיה

 • בכל פגישה במהלך הפרויקט, בדוק את לוח הזמנים עם התלמידים והכנס בו שינויים בהתאם לצורך יחד עמם

 • שקול את התהליך מול הקבוצה: מה יכול לכלול מסע הלמידה שהתלמידים יעברו כדי להגיע לתוצאה הרצויה

 • שקול את אסטרטגיות ההנחיה שניתן להשתמש בהן

 • קח בחשבון אמצעי למידה של טכנולוגיה מקוונת

 • כיצד ניתן להשתמש בטכנולוגיה כדי להוסיף ערך להבנה זו?

 • חשוב כיצד יפותחו המיומנויות וההבנות הנדרשות יחד עם התפתחות הפרויקט העזר ב פעילויות המצורפות

 • קח בחשבון כיצד התלמידים יכולים ללמד זה את זה ואת המנחה

 • התייחס לאופן הערכת ההישגים

 • זכור כי חשיבות תהליך למידה, עלול להיות מוחמץ אם מתמקדים בתוצר הלמידה בלבד