המרכז הישראלי למצוינות בחינוך
מצגת- גילגולו של פרויקט
פרויקט גילדור תשס"ח 2007/8
פרויקט גילדור תשס"ז 2006/7
פרויקט גילדור תשס"ו 2005/6
פרויקט גילדור תשס"ה 2004/5