אודות מצויינות 2000

תכנית חינוכית מובילה ויחידה מסוגה בישראל, הנותנת מענה לתלמידים מצוינים במערכת החינוך ויוצרת תרבות של מצוינות בית-ספרית. התכנית פועלת החל מכיתה ה ועד לתיכון, בכל מגזרי החינוך בישראל. "מצוינות 2000" מתמקדת בתחומי דעת מגוונים כולל: מדעים ניסויים, חשיבה מתמטית, חלל, אסטרופיסיקה, טכנולוגיה ועוד. התכנית פועלת בשיתוף מוסדות מחקר ואקדמיה מהמובילים בישראל ובעולם. "מצוינות 2000" פועלת החל מכיתה ד ועד לסוף החטיבה בכל מגזרי החינוך: ממלכתי, ממלכתי-דתי, תורני, דרוזי וערבי בכל רחבי ישראל, בסינגפור ובמספר מדינות בארה"ב. התכנית פועלת בחסות קרן סקירבול בבתי הספר היסודיים ובחסות קרן מיטשל-קליפורניה בחטיבות הביניים. בשנת הלימודים תשע"ד משתתפים בתכנית 12,381 תלמידים אשר מונחים על ידי 980 מורים בארץ ובחו"ל. התכנית פותחה על יד צוות המרכז הישראלי למצוינות בחינוך על בסיס נסיון של שנים בהפעלת בית הספר התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות בירושלים ומגוון רחב של תכניות ייחודיות לתלמידים מצטיינים. "מצוינות 2000" מתמקדת בתחומי דעת מגוונים כולל: מדעים ניסויים, חשיבה מתמטית, חלל, אסטרופיסיקה, טכנולוגיה ועוד. התכנית הינה תלת-שנתית ומופעלת בהיקף של 4-6 שעות שבועיות. תכנית "מצוינות 2000" מאפשרת לתלמידיה, ובמיוחד לילדי הפריפריה, להיחשף לנפלאות המדע, לקחת חלק במהפכה הטכנולוגית ולהיות שותפים ומובילים בתהליך חינוכי מתמשך המותאם לאתגרים המתפתחים אותם מציבה החברה בפני מערכת החינוך. תלמידים אלה יבטיחו את המשך יתרונה האנושי של ישראל בתחומי המדע, התעשייה והחברה.

מטרות התוכנית

  • לטפח מצוינות, יצירתיות ומנהיגות חינוכית בקרב ילדים ונוער במדינת ישראל, תוך מתן הזדמנות שווה לכל שכבות האוכלוסייה.
  • לטפח את התלמיד כאדם חושב, יוזם ויוצר.
  • להעניק לתלמיד מיומנויות למידה וחקר לפיתוח חשיבה מדעית ומתמטית.
  • להגביר את המוטיבציה של התלמיד להבנת תופעות הטבע והעולם הסובב אותו, באמצעות חקר וניסוי.
  • לעודד את התלמיד ולחזק את בטחונו העצמי לחתור למצוינות ולהתקדם לרמות לימודיות גבוהות.
  • להכין את התלמיד המצטיין לקראת התמודדות עם אתגרי המחר.
  • לחזק את המעגלים החינוכיים השונים בקרב התלמידים והמורים כולם וליצור אווירה ותרבות בית ספרית החותרת למצוינות.

ליווי והנחייה מקצועית

צוות מקצועי מטעם המרכז הישראלי למצוינות בחינוך מלווה את סגלי בתי הספר המפעילים את התכנית תוך כדי הפעלתה.צוות זה כולל את הנהלת התכנית, צוות אקדמי מתחומי המדעים והחשיבה המתמטית ומרכזים אזוריים מתחומי הוראת המדעים. צוות זה מעניק גיבוי מקצועי למורי התכנית במשך כל שנת הלימודים, הן במפגשים אישיים, הן בתמיכה וירטואלית ובחומרים ועזרים דידקטיים המסופקים למורים באופן סדיר.

נבחרת המורים

מורי התכנית נבחרים מקרב סגל ההוראה הבית ספרי המקומי. מטבע התכנית, מורים אלה הינם מהמובילים בתחומם, רחבי אופקים, יצירתיים, דינמיים ופתוחים לרעיונות ולגישות חינוכיות חדשניות.עליהם להיות בעלי יכולת לשמש כמנחים לתלמידים ולא כמרצים פרונטליים, לסמן לתלמידים את הדרך בה ילכו, אך לא לסלולה עבורם. להנחות ולכוון את התלמידים לחקור ולהגיע אל נבכי המדע בדרכם הם, לאחר ניסוי ותעייה. מחויבות אישית, נכונות למאמץ, השקעה ומוטיבציה גבוהים הינם מרכיבים בסיסיים הכרחיים להצלחת המורים בהפעלת התכנית. מורי התכנית משתתפים במסלול הכשרה אינטנסיבי במשך כל תקופת פעילותם בתכנית. מסלול ההכשרה מתמקד במתודיקת ההוראה ובתכנים הייחודיים שפותחו על ידי המרכז הישראלי למצוינות בחינוך עבור התכנית. חלק ממסלולי ההכשרה מתקיימים באופן וירטואלי באמצעות אתר האינטרנט האינטראקטיבי שמפעיל המרכז הישראלי למצוינות בחינוך. תכנית הכשרת המורים מוכרת ע"י משרד החינוך ומקנה למשתתפים בה גמול השתלמות.

נבחרת התלמידים

תכנית "מצוינות 2000" מיועדת לתלמידים מצטיינים ומצוינים ובעלי מוטיבציה. איתור התלמידים לתכנית יתבצע באחריות ביה"ס בו פועלת התכנית בשקלול הישגים לימודיים, התנהגות חברתית ומשמעת, מוטיבציה ופרמטרים נוספים, וללא מבחן מיון ייחודי.